W. Buurtman genoemd als Rector Magnificus

In de speurtocht naar geschikte kandidaten voor de positie van Rector Magnificus van de Universiteit Doesburg valt in de wandelgangen steeds vaker de naam van W. Buurtman. De heer Buurtman, van wie weinig bekend is, leidt naar verluidt een teruggetrokken bestaan. Volgens R. Muts, een van de initiatiefnemers van de UNDO is Buurtman een van de zeldzame mensen die ‘bij uitstek geschikt zouden zijn voor een zware taak als deze.’

Of de heer Buurtman al is gepolst wil Muts niet zeggen, maar Muts’ mede-initiatiefnemer B. Vermeer laat desgevraagd weten dat Buurtman een van de weinigen is die lijkt te beschikken over de unieke eigenschappen die in het functieprofiel staan omschreven. De heer Buurtman geeft in het dagelijks leven leiding aan een denktank, en is denker, adviseur en allround expert.