Oud-rector magnificus Bladder noemt Buurtman ‘nep en een bedrieger’

In een ongekend felle toespraak heeft Sjef Bladder, de aftredend rector magnificus van Universiteit Doesburg, de vloer aangeveegd met toezichthouder W. Buurtman, ook van de UNDO. Bladder noemde Buurtman ‘nep’ en een ‘bedrieger’. Hij kreeg bijval van hoofddocent vergelijkende generieke taalfauten R. Muts.

Buurtman houdt iedereen voor de gek’, aldus Bladder ‘Zijn beloftes zijn net zo waardeloos als zijn diploma van de Trump University. Bladder kreeg na afloop van zijn toespraak bijval van R. Muts, die in 2015 op de short list stond om rector magnificus van de Doesburgse Universiteit te worden. Bladder zelf was tussen 29 mei en 6 juni 2015 korte tijd ‘in office’ maar trad af wegens kritiek op zijn persoon.

Muts zei de bezorgdheid van zijn ‘vriend’ Bladder over Buurtman te delen. ‘Ook ik wil de vele zorgen herhalen over Buurtman’s slecht geïnformeerde en inderdaad gevaarlijke verklaringen omtrent allerhande kwesties die 65 collega’s hebben geuit.’ De hoofddocent riep studenten en staf op te luisteren naar wat experts zeggen over Buurtman.

De top van de UNDO vreest de opmars van Buurtman bij de verkiezingen van een nieuwe rector magnificus eind 2017. Eerder schreven enkele prominente alumni van de Doesburgse Universiteit een open brief waarin Buurtman’s visie als onsamenhangend en niet principieel werd bestempeld.

Twitter

Buurtman reageerde via Twitter op de uitlatingen van Bladder: ‘Hij heeft gefaald als de kandidaat die een van de slechtste verkiezingscampagnes ooit voerde. Vier jaar terug smeekte hij me nog om steun.’

ed4af

Volgens B. Vermeer van het College van Bestuur van de Doesburgse Universiteit zijn de uitlatingen van Bladder en Muts voor eigen rekening van de beide heren. Vermeer: ‘De uitlatingen van Bladder en Muts zijn geheel voor hun rekening.’