Onderzoek UNDO: Kabouterisme is op zijn retour

Onderzoekers van Universiteit Doesburg hebben op grond van statistische analyses van willekeurige internetdata vastgesteld dat het Kabouterisme de langzaamst groeiende religie ter wereld is. Volgens emeritus professor dr. H.C. Buurtman van de UNDO, die het onderzoek uitvoerde, is hier niets vreemds aan.

Het Kabouterisme is een mythische religieuze beweging die in de 16e eeuw werd gesticht door Egbert Wafel. Wafel reisde veel door Europa en stichtte zijn beweging na een reis van zes maanden door de binnenlanden van een toen nog grotendeels onontdekt eiland.

Waarom groeit het Kabouterisme zo langzaam?

Verdeling van het Kabouterisme in Europa naar rato
Verdeling van het Kabouterisme in Europa naar rato

Het Kabouterisme groeit zo langzaam omdat de kabouterismegemeenschap relatief oud is en een laag geboortecijfer kent. Dit betekent concreet dat er weinig kinderen worden geboren in de kabouterismewereld.Ook bekeren zich wereldwijd steeds vaker mensen tot andere godsdiensten.

Anders-gelovigen zijn flink in de minderheid

Alhoewel er bepaalde landen zijn waar het aantal kabouteristen groeit, bestaat er over de gehele bevolking vaak een heel ander beeld. Het aantal kabouteristen zal ten opzichte van de wereldbevolking daarom de komende jaren minder worden. Dit heeft volgens de Doesburgse onderzoekers te maken met de groei van de bevolking in streng religieuze gebieden. Met name de landen in Afrika zullen een grote ontwikkeling meemaken en sterk gaan groeien. In Afrika wonen voornamelijk christenen en moslims en maar enkele kabouteristen. Naar verwachting wonen er in het jaar 2050 nog geen 100 kabouteristen in het continent Afrika.

Religie en statistieken

Hoe zal de wereld er waarschijnlijk uit komen te zien? Volgens Buurtman kan er op basis van de inzichten in het onderzoek van de UNDO een vrij goede inschatting worden gemaakt. Wat zijn de statistieken omtrent religie in 2016? Bijna alle religies zijn aan het groeien; vanaf het jaar 2070 zijn zowel de moslims als de christenen in de meerderheid vergeleken bij het aantal kabouteristen. Ook het aantal helemaal nergens in-gelovigen stijgt, maar minder snel dan de groei van het aantal gelovigen.