Onderzoek naar infiltratie UNDO

De raad van bestuur van Universiteit Doesburg laat een onderzoek instellen naar infiltratie in de verschillend bestuurslagen en gremia van Nederland’s jongste universiteit.

Volgens B. Vermeer van het College van Bestuur gaat het om een preventief onderzoek. Vermeer: ‘Het gaat hier om een preventief onderzoek. Er is vooralsnog geen enkel bewijs van infiltratie.’

Infiltratie UNDO
Infiltratie UNDO

‘Wat we willen weten is of en in hoeverre onze instituties zijn geïnfiltreerd, en zo ja door welke personen of organisaties.’

Maatregelen

‘Zodra we daar duidelijkheid over hebben zal het College, als de resultaten van het onderzoek daartoe aanleiding geven, in overweging nemen of en zo ja welke maatregelen gewenst danwel noodzakelijk zijn.’

Overleg

Volgens R. Muts, een van de initiatiefnemers van de UNDO, zal het College indien nodig, en na ampel overleg, een commissie instellen die, na zorgvuldige overwegingen, kan beslissen of nader onderzoek al dan niet nodig is. Muts: ‘Mocht zulks het geval zijn dan zullen vervolgacties waarschijnlijk snel worden geëntameerd.’