Commotie om beoogd Rector Magnificus

Er is commotie ontstaan over uitspraken van W. Buurtman, die recent werd genoemd als kandidaat voor de positie van Rector Magnificus van de Universiteit Doesburg. Buurtman zou zich eerder dit jaar in een interview met het Helmondse radiostation Radio Helmond laatdunkend hebben uitgelaten over Helmond.

In de nationale pers is nu een discussie ontstaan over de geschiktheid van Buurtman voor de prestigieuze functie.

B. Vermeer, een van de initiatiefnemers van de UNDO, laat in een reactie weten ‘diep geschokt’ te zijn. Vermeer: “Naar mijn mening dient een Rector Magnificus in zijn handelen boven elke twijfel verheven te zijn. Ik kan niet anders dan concluderen dat dit thans niet het geval is en dat het risico bestaat dat de werkzaamheden van de Rector Magnificus hierdoor negatief beïnvloed worden. Dit acht ik niet wenselijk omdat deze dan niet adequaat kan toekomen aan de taak die hem gesteld is bij de invulling van dit mooie en zware ambt.”

Buurtman zelf verblijft volgens zegslieden in het buitenland. De beoogd universitair bestuurder liet via een woordvoerder weten dat het hier gaat om een ‘storm in een glas water.’ Buurtman: ‘Vooralsnog blijf ik gewoon kandidaat voor de functie. Helmond is nu eenmaal een boerengat.’