W. Buurtman genoemd als Rector Magnificus

In de speurtocht naar geschikte kandidaten voor de positie van Rector Magnificus van de Universiteit Doesburg valt in de wandelgangen steeds vaker de naam van W. Buurtman. De heer Buurtman, van wie weinig bekend is, leidt naar verluidt een teruggetrokken Lees verder